Đục lỗ 3 – 5mm dây LDPE

50.000

Dụng cụ dùi lỗ giá rẻ, chi phí thâp, tuy nhiên việc dùi khó khăn hơn khi dùng kiềm bấm lỗ. Chỉ thích hợp với những diện tích nhỏ và sân vườn đô thị. Liên hệ: 0934 191 445

Đục lỗ 3 – 5mm dây LDPE

50.000

Gọi tư vấn