Nối giảm 21 xuống ldpe 20 dùng cho hệ thống tưới

6.000

Nối giảm 21 xuống ldpe 20 là phụ kiện dạng đuôi chuột, ren ngoài 21mm xuống ống ldpe 20 dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm…

Nối giảm 21 xuống ldpe 20 dùng cho hệ thống tưới

6.000

Gọi tư vấn