Chữ tê chia ống 20mm dùng trong hệ thống tưới

5.250

Chữ tê chia ống 20mm dùng trong hệ thống tưới là phụ kiện ống nhựa hình chữ T, màu đen. Thường sử dụng trong việc đấu nối và chia nhánh đường ống LDPE, PE.

Chữ tê chia ống 20mm dùng trong hệ thống tưới

5.250

Gọi tư vấn