Co gắn ống 5mm dùng trong hệ thống tưới 

900

Co gắn ống 5mm hàng cao cấp chuyên dùng trong việc chia nhánh hệ thống tưới nhỏ giọt bằng dây dẫn là ổng PE 5mm. Độ bền rất cao.

Co gắn ống 5mm dùng trong hệ thống tưới 

900

Gọi tư vấn