Nối giảm 27 xuống 17mm cao cấp dùng cho hệ thống tưới

8.000

Nối giảm 27 xuống 17mm cao cấp là phụ kiện dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm, tưới cảnh quan sân vườn,ban công sân thượng…

Nối giảm 27 xuống 17mm cao cấp dùng cho hệ thống tưới

8.000

Gọi tư vấn