Khởi thủy 12mm kiểu nối tiếp từ ống LDPE,PE

3.500

Khởi thủy 12mm kiểu nối tiếp dùng kết nối từ ống dẻo PE, LDPE ra dây 12mm, dây nhỏ giọt quấn gốc 12mm. Hàng cao cấp. Bảo đảm chất lượng 100%.

Khởi thủy 12mm kiểu nối tiếp từ ống LDPE,PE

3.500

Gọi tư vấn