Khởi thủy 16mm có roan cao su cho ống LDPE

4.300

Khởi thủy 16mm có roan cao su cho ống LDPE. Dùng trong hệ thống dây nhỏ giọt quấn gốc, tưới tiết kiệm rải hàng…Hàng cao cấp. Bảo đảm chất lượng 100%.

Khởi thủy 16mm có roan cao su cho ống LDPE

4.300

Gọi tư vấn