Khởi thủy 17mm cao cấp có roan cao su ZM

5.500

Khởi thủy 17mm cao cấp có roan cao su ZM cho hệ thống tưới . Dùng trong hệ thống dây LDPE, nhỏ giọt quấn gốc, tưới tiết kiệm rải hàng… Bảo đảm chất lượng 100%.

Khởi thủy 17mm cao cấp có roan cao su ZM

5.500

Gọi tư vấn