Khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho dây dẹp (flat hose)

6.500

Khởi thủy 16mm từ dây dẹp (Flat) chuyên dùng cho hệ thống ống nhỏ giọt lưu động theo mùa vụ canh tác. Quý khách hàng có thể cuộn lại đường ống chính dễ dàng khi xong mùa vụ hoặc có nhu cầu cày bừa, cuốc, xới trên cánh đồng.

Khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho dây dẹp (flat hose)

6.500

Gọi tư vấn