Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 – 5mm

150.000

Dùng trong bấm lỗ ống LDPE 10, 12, 16, 20 và 25mm trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới gốc thuận tiện rất nhiều so với khoan tay và đục lỗ thủ công. Đường kính lỗ: 3 – 5mm

Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 – 5mm

150.000

Gọi tư vấn