Nẹp cuối dây tưới phun mưa Sanfu – Đài Loan

12.000

Nẹp đầu cuối ống dây tưới phun mưa để cố định đầu dây và không cho xì nước. Hàng Đài Loan 100%. Liên hệ: 0934 191 445

Nẹp cuối dây tưới phun mưa Sanfu – Đài Loan

12.000

Gọi tư vấn