Nối giảm 21 xuống LDPE 20, 16mm loại tốt

4.000

Phụ kiện nối giảm chuyển từ ống nhựa uPVC phi 21 sang ống dẻo LDPE hoặc PE 16mm, 20mm. Dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, béc phun bù áp, tưới tiết kiệm…

Nối giảm 21 xuống LDPE 20, 16mm loại tốt

4.000

Gọi tư vấn