Nối thẳng 5mm 1 gờ dùng cho dây dẻo đen 5 li

24.000

Nối 5mm 1 gờ gắn vào thành ống PVC, HDPE. Hàng Việt Nam. Liên hệ: 0934 191 445

Nối thẳng 5mm 1 gờ dùng cho dây dẻo đen 5 li

24.000

Gọi tư vấn