Nút bít cuối ống LDPE phi 25

4.000

Nút bít cuối ống LDPE phi 25 dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống phun gốc cục bộ bằng béc nhỏ. Chất lượng nhựa POM cao cấp.

Nút bít cuối ống LDPE phi 25

4.000

Gọi tư vấn