Nút bịt ống 20mm – Đầu bit ống 20

3.000

Nút bít cuối ống ldpe phi 20mm dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt. Hàng cao cấp.

Nút bịt ống 20mm – Đầu bit ống 20

3.000

Gọi tư vấn