Nút bịt ống ldpe 16mm kiểu vòng số 8

2.000

Nút bít cuối ống ldpe phi 16mm kiểu vòng số 8, dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới cảnh quan sân vườn.

Nút bịt ống ldpe 16mm kiểu vòng số 8

2.000

Gọi tư vấn