Ống bạt phủ nhựa mềm QV- Cứu hỏa – Cam Xanh – Loại tốt

2.082.500

Chuyên cung cấp ống cứu hỏa, ống tải nước, ống xả thải môi trường các loại phụ kiện liên quan. Liên hệ: 0934 191 445

Ống bạt phủ nhựa mềm QV- Cứu hỏa – Cam Xanh – Loại tốt

2.082.500

Gọi tư vấn