Ống dây LDPE phi 5x7mm loại tốt

2.150

Ống dây dẫn nước tưới nhỏ giọt đường kính ngoài 6mm. Nhựa LDPE cao cấp. Chuyên dùng để gắn béc phun mưa cục bộ vào gốc hoặc dùng trong béc tưới nhỏ giọt.

Ống dây LDPE phi 5x7mm loại tốt

2.150

Hỗ trợ: 028 6678 4455

Gọi tư vấn