Que cắm đỡ vòi nhỏ giọt, tưới gốc – 15cm

2.000

Cây cắm giữ đầu nhỏ giọt không bị rơi và nghiên khi tưới gốc. Hàng nhựa cao cấp. Chất lượng ổn định theo thời gian.

Que cắm đỡ vòi nhỏ giọt, tưới gốc – 15cm

2.000

Gọi tư vấn