Que cắm nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh lưu lượng

2.756

Ứng dụng: Dùng trong hệ thống tưới gốc, tưới nhỏ giọt cây hồ tiêu, cà phê, tưới gốc cây ăn quả, tưới cây cảnh quan, chậu cây sân vườn…

Que cắm nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh lưu lượng

2.756

Gọi tư vấn