Thiết bị châm phân venturi phi 27

150.000

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 34, lượng hút phân lớn từ 27 – 173 lít phân trên một giờ. Độ bền cao, hoạt động tốt trong môi trường áp suất lơn. Ứng dụng châm phân dinh dưỡng tưới nhỏ giọt.

Thiết bị châm phân venturi phi 27

150.000

Gọi tư vấn