Thiết bị châm phân venturi phi 49

280.000

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 49, lượng hút phân lớn từ 54 – 379 lít phân trên một giờ. Độ bền cao, hoạt động tốt trong môi trường áp suất lơn. Ứng dụng châm phân dinh dưỡng tưới nhỏ giọt.

Thiết bị châm phân venturi phi 49

280.000

Gọi tư vấn