Van 25mm LPDE điều chỉnh nước

13.000

Ứng dụng: Gắn ống LDPE phi 25mm dùng trong điều chỉnh hệ thống tưới nhỏ giọt, dây nhỏ giọt, tưới tiết kiệm vào gốc cây hồ tiêu, cà phê và cây ăn quả…

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455