Van giảm áp lực đường ống tưới phi 27

97.000

Dùng trong điều áp hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục.

Van giảm áp lực đường ống tưới phi 27

97.000

Gọi tư vấn