Van ống 20mm điều chỉnh nước trong hệ thống tưới

20.000

Van ống 20mm điều chỉnh lượng nước của ống LDPE 20mm trong hệ thống tưới, tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả, cây công nghiệp, tưới cảnh quan sân vườn…

Van ống 20mm điều chỉnh nước trong hệ thống tưới

20.000

Gọi tư vấn