Van ren ngoài 21mm nối ống LDPE 16mm – ZM

13.000

Van ren ngoài 21mm nối ống LDPE 16 ZM van điều chỉnh lượng nước được kết nối từ ống uPVC sang LDPE trong hệ thống tưới,tưới nhỏ giọt và tưới sân vườn…

Van ren ngoài 21mm nối ống LDPE 16mm – ZM

13.000

Gọi tư vấn