Van ren trong 21mm nối ống LDPE 16mm – ZM

15.000

Van ren trong 21mm nối ống LDPE 16mm – ZM điều chỉnh lượng nước được kết nối từ ống uPVC sang LDPE trong hệ thống tưới,tưới nhỏ giọt và tưới sân vườn…

Van ren trong 21mm nối ống LDPE 16mm – ZM

15.000

Gọi tư vấn