Van xả khí – Tưới nhỏ giọt phi 60 – Ấn Độ

Van xả khí – Tưới nhỏ giọt phi 60 – Ấn Độ, tưới gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hực nước và còn khí trong đường ống.

Gọi tư vấn