Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h – VAN02L

2.500

Vòi tưới nhỏ giọt tự bù áp cao cấp, phù hợp mọi loại địa hình, đều nước mọi vị trí nhỏ giọt. Chất lượng nhưa nguyên sinh. Liên hệ: 0934 191 445

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h - VAN02L
Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h – VAN02L

2.500

Gọi tư vấn