Súng tưới cây bán kính lớn Yuzuak Atom 42FC

Súng tưới cây Yuzuak Atom 42 FC, với bán kính phun n24- 47m, và kết hợp các Họng phun thay đổi: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22mm, Tưới mía di động,tưới vườn cây ăn quả

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455