Thương hiệu tưới

Automat – India

Sản xuất thiết bị tưới tự động có chất lượng:

 

 

Xem thêm

Nodolini – Italy

Nodolini Sprinklers qua hơn 50 năm hoạt động nghiên cứu súng phun tưới nước bán kính lớn.

 

Xem thêm

Holman – Australia

Cung cấp thiết bị tưới vườn và chiếu sáng sân vườn.

 

 

 

 

Xem thêm

Baccara – Israel

BACCARA là công ty dẫn đầu thị trường trong sản xuất và chuyên môn hóa các sản phẩm tự động hóa như: van khí, bình khí, van điện từ và ống nylon dùng trong công nghiệp, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp và thủy lợi.

 

 

 

 

Xem thêm

NamKyung – Korea

Nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt NamKyung-Hàn Quốc, một trong những công ty sản xuất hệ thống nhỏ giọt hàng đầu Hàn Quốc với hơn 20 năm hình thành phát triển.

Xem thêm

Amiad – Israel

Amiad Water Systems là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp lọc nước và xử lý nước.

 

 

Xem thêm