Nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt

NamKyung-Hàn Quốc

Sản phẩm Quy chuẩn

Quy Chuẩn cho hệ thống tưới nhỏ giọt Hàn Quốc

Dây Nhỏ Giọt Namkyung – Hàn Quốc đã được kiểm nghiệm bởi TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3( QUATEST 3). Hai mẫu dây tưới nhỏ giọt

Quy chuan Day Nho Giot Namkyung
Quy chuan Day Nho Giot Namkyung 2

Dây Nhỏ Giọt Namkyung – Hàn Quốc chuẩn ISO 9001:2008/ISO 9001:2009 và ISO 14001:2009/ISO 14001:2004

Quy chuan Day Nho Giot Namkyung 3
Quy chuan Day Nho Giot Namkyung 4

Nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt NamKyung

48968323

Thông tin công ty:

Nhà máy Namkyung

Tên công ty: Nam Kyung co., Ltd.

Thành lập: năm 1996

Loại hình kinh doanh: Sản xuất

Mặt hàng kinh doanh chính: Hệ thống tưới nhỏ giọt nông nghiệp

Sơ đồ tổ chức:

s00733494

Lịch sử hình thành và phát triển:

1996.01: Thành lập công ty

1997.10: Phát triển dây tưới nhỏ giọt đầu tiên

1998.02: Đăng ký làm công ty liên doanh tại Cục quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc

2001.03: Chứng nhận là một công ty đầy triển vọng của tỉnh Kyeonggi-Do

2001.05: Giải thưởng của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc

2001.10: Chứng nhận ISO 9001: 2008

2003.02: Phát triển sản phẩm mới – Master Drip

2004.04: Di dời nhà máy sản xuất

2005.03: Mở rộng cơ sở sản xuất

2006.02: Phát triển sản phẩm mới – Water Fall – N

2007.02: Đăng ký làm thành viên IA (Hiệp hội Thủy lợi quốc tế)

2008.01: Chứng nhận ISO 14001: 2004

2009.03: Được trao giải thưởng là 500 công ty đầy triển vọng của Cục Quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc

2009.05: Giải thưởng MOU “Chống sa mạc hóa nguồn đất” ở Mông Cổ

2010/07: Được vinh danh là Công ty Xuất khẩu đầy triển vọng của Tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

2011.05: Được vinh danh là Công ty Xuất khẩu đầy triển vọng của Cục Quản lý Doanh  Nghiệp Hàn Quốc

2011/08: Vinh danh là công ty đầy triển vọng của tỉnh Kyeonggi-Do

2012.01: Phát triển sản phẩm – Hệ thống cung cấp dinh dưỡng tưới tự động – Sê-ri “Ong Dal Saem”

2015: Bắt đầu xây dựng nhà máy mới với quy mô 3ha

2015: Thâu tóm chương trình phát triển đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc

2016: Di dời công ty

s03329912
s22955731

Video giới thiệu nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt hàng đầu Hàn Quốc: