Tưới nhỏ giọt gồm Ống dây tưới nhỏ giọt Ống dây tưới nhỏ giọt Ấn Độ Ống Dây Tưới Nhỏ Giọt Namkyung – Hàn Quốc Ống dây tưới nhỏ giọt Trung Quốc Béc tưới nhỏ giọt Bộ châm phân dinh dưỡng Phụ kiện tưới nhỏ giọt


Bảng Giá tưới nhỏ giọt mới nhất

Nối thẳng PE 5mm loại tốt Giá 1.000₫/cái Dây nhỏ giọt 16mm Q160330 dày 0,3mm cách lỗ 30cm NamKyung Hàn Quốc Giá: 1.942.500₫ Dây tưới nhỏ giọt dẹp 16mm, dày 0,3mm, khoảng cách lỗ 40cm – Namkyung Hàn Quốc Giá: 1.627.500₫ Dây nhỏ giọt 16mm, dày 0.3mm, khoảng cách lỗ 20cm Q160320 Hàn Quốc Giá: 2.100.000₫ Dây nhỏ giọt dẹp 16mm – Q160230 – Hàn Quốc Giá: 1.417.500₫ Dây nhỏ giọt tròn Emitter 16mm – Hàn Quốc Giá: 2.080.000₫ Dây nhỏ giọt Hàn Quốc dày 0.3mm 10cm – Q160310 Giá: 2.136.750₫