Ấn Độ: Van điều khiển bộ tưới trung tâm

1.744.800

Thương Hiệu:

Bộ van điều khiển lưu lượng nước đi qua hệ thống trung tâm phi 90. Giúp điều tiết chính xác lượng nước đi qua ống chính và các ống phụ, dựa trên thang đo lưu lượng theo tỷ lệ phần trăm từ 0, 25, 50, 75 và 100%.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455