Bộ tưới gồm các béc phun sương – Tưới hoa lan, làm mát.

Tưới phun sương hoa lan, cây treo giàn Tưới phun sương làm mát mái nhà, môi trường Tưới phun sương vườn hoa, cây cảnh Tưới phun sương nông nghiệp

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455