Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống LDPE 17mm

11.500

Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống LDPE 17mm cao cấp là phụ kiện nhựa, thường sử dụng trong việc kết nối ống chính PVC ra ống nhánh 17.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455