Ống cứu hỏa trắng – Loại Dày

Chuyên cung cấp ống cứu hỏa, ống tải nước, ống xả thải môi trường các loại phụ kiện liên quan. Liên hệ: 0934 191 445

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455