Béc nhỏ giọt tự điều chỉnh lưu lượng Việt Nam

75.000

Béc nhỏ giọt màu vàng, có thể điểu chỉnh lưu lượng tưới tùy thích. Từ 0 – 70l/h. Liên hệ: 0934 191 445

Béc nhỏ giọt tự điều chỉnh lưu lượng Việt Nam
Béc nhỏ giọt tự điều chỉnh lưu lượng Việt Nam

75.000

Gọi tư vấn