Vòi tưới 8 tia – Điều chỉnh lưu lượng

2.500

Vòi nhỏ giọt kết hợp phun 8 tia màu đỏ. Có thể ứng dụng tưới cảnh quan, sân vườn nhỏ rất tuyệt vời.

Vòi tưới 8 tia – Điều chỉnh lưu lượng

2.500

Gọi tư vấn