Van cân bằng áp hydraulic bằng đồng phi 60mm Automat

3.362.600

Thương Hiệu:

Van cân bằng áp hydraulic bằng đồng phi 60mm Automat được vận hành dựa trên áp lực được cài đặt tại cục điều khiển (pilot). Chỉ cài mức áp giảm. Duy trì áp đường ống. Nước qua van này được giữ áp lực theo cài đặt mong muốn ban đầu.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455