Béc tưới cánh đập 2 tia phi 34, VAN 2 – 34

42.095

Béc phun cánh đập phi 34, 2 tia nước. Khả năng phun xa từ 12 – 20m. Áp suất cần thiết 3bar. Độ phủ đồng đều trên 90%. Được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống tưới cây ăn quả.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455