Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS – Automat

3.429.100

Thương Hiệu:

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS – Automat ứng dụng cao hơn cho việc hút dinh dưỡng, phân bón hoặc bơm thuốc trực tiếp vào đường ống dựa trên sự chênh lệch áp suất nguồn. Liên hệ: 028 668 53197

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455