Nodolini – Ý

Các thiết bị súng phun tưới dẫn đầu thế giới:
– Thiết bị súng tưới cây cho nông nghiệp
– Thiết bị súng phun rửa bụi
– Thiết bị súng phun áp lực cao
– Thiết bị súng phun cho chất thải dạng lỏng khác
– Thiết bị súng phun dung trong khai thác mỏ, quặng
– Thiết bị tưới điện tử, kiểm soát từ xa qua GPS rất thông minh
*Qua GSM có thể theo dõi chu kỳ tưới, trong trường hợp có vấn đề, súng tưới sẽ gửi SMS về điện thoại