Dây dẻo đen 5mm (dây 5 ly – thường)

47.000

Dây dẻo 5mm chuyên dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới tiết kiệm vào gốc cây ăn quả, cây và phê và tưới  hồ tiêu. Loại tốt nhất!

Dây dẻo đen 5mm (dây 5 ly – thường)

47.000

Gọi tư vấn