Khớp nối dây dẻo 5 li – Nối thẳng ống đen 5mm.

24.000

Nối 5mm 2 gờ gắn vào thành ống PE 16mm, 20mm. Hàng Việt Nam. Liên hệ: 0934 191 445

Khớp nối dây dẻo 5 li – Nối thẳng ống đen 5mm.

24.000

Gọi tư vấn