Van xả khí – Tưới nhỏ giọt phi 60 – Ấn Độ

581.600

Thương Hiệu:

Van xả khí – Tưới nhỏ giọt phi 60 – Ấn Độ, tưới gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hực nước và còn khí trong đường ống.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455