Miệng phun Rotary rẽ quạt RN100 chỉnh góc tưới 90° – 270° KRain – Mỹ

332.120

Thương Hiệu:

Miệng phun Rotary rẽ quạt RN100 chỉnh góc tưới 90° – 270° KRain – Mỹ có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 270 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun 360 ° đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455