Béc tưới gốc AQ206HT, bẻ gờ chỉnh bán kính 62 lít

10.000

Thương Hiệu:

Béc tưới gốc AQ206HT có gờ chỉnh bán kính 0.8 – 1.6m (cây con), 1.7 – 3.0m (cây lớn). Lưu lượng: 1 bar: 52 lít/giờ, 1.5 bar: 62 lít/giờ, 2 bar: 70 lít/giờ, độ đồng đều cao trên 95%, phù hợp tưới gốc các loại cây ăn quả đang tuổi lớn.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455