Béc tưới gốc AQ206HT, bẻ gờ chỉnh bán kính 95 lít

10.000

Thương Hiệu:

Béc tưới gốc AQ206HT 95 lít, có gờ chỉnh bán kính 0.8 – 1.6m (cây con), 1.7 – 3.0m (cây lớn). Lưu lượng: 1 bar: 82 lít/giờ, 1.5 bar: 95 lít/giờ, 2 bar: 110 lít/giờ, độ đồng đều cao trên 95%, phù hợp tưới gốc các loại cây ăn quả đang tuổi lớn.

Hỗ trợ báo giá: 028 6678 4455