Béc tưới cây bù áp AQ206PC 72 lít – Automat

15.900

Béc tưới cây AQ206PC,  Tưới nước cục bộ vào gốc các loại cây trồng từ tưới gốc cây ăn quả , tưới thanh long, cây có múi, cho tới cây công nghiệp như tưới cà phê, hồ tiêu và rau màu các loại…

Béc tuoi aq206pc tưới cây ăn quả, cà phê
Béc tưới cây bù áp AQ206PC 72 lít – Automat

15.900

Gọi tư vấn